สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหญ้านาง

 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ

บ้านโนนหญ้านาง  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา

วงเงิน 43,230,000 บาท

งานดำเนินการเอง

1. กิจกรรมเบื้องต้นและงานส่วนประกอบ

2. กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และแพรับเครื่องสูบน้ำ

3. กิจกรรมท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ

4. กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองขามป้อมพร้อมขนย้าย และถมเกลี่ยฯ

5. กิจกรรมขุดลอกคลองระบายอิสานเขียวพร้อมอาคารประกอบ

7. กิจกรรมติดตั้งกระแสไฟฟ้า

8. ค่าอำนวยการและค่าดำเนินงาน

9. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา

แผนที่ 1:50000

 

  

งานขุดลอกหนองขามป้อม

 

 

 

 

งานก่อสร้างท่อ

 

 

 

งานก่อสร้างแพเหล็กและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงาน 30.84%

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๘
เลขที่ ๙๐๕ ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๓๕-๔๑๓๐
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.