แก้มลิงกุดเตอะ-กุดหวาย

แก้มลิงกุดเตอะ - กุดหวาย

ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ 23 มิถุนายน 2557

วงเงิน 36,009,500 บาท

งานดำเนินการเอง

  1. งานขุดลอก และคันดินพร้อมทำแปลงเกษตร

แผนที่ 1:50000

 

 

 

 

Copyright 2011 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๘
เลขที่ ๙๐๕ ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๓๕-๔๑๓๐
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.